Bjorli Anlegg

Send e-post:

krokrudk@online.no

Ring:

906 99 449

ERFARING

DU KAN STOLE PÅ

BJORLI ANLEGG AS

 

Kvekroken Entreprenør har vokst seg sterke og solide på lang erfaring og bred kompetanse. Samtidig ser vi på det å kunne samarbeide med andre aktører som en stor styrke. Vi er derfor med i et entreprenørfelleskap som har fått navnet Bjorli Anlegg AS, sammen med Aaheim Maskin og Transport og Lesja Bulldozerlag. Dette gjør at vi kan benytte oss av hverandres kompetanse og kapasitet , alt ettersom hvor omfattende prosjekt vi jobber med.

 

Under kan du lese om to av prosjektene Kvekroken Entreprenør har levert gjennom Bjorli Anlegg.

RUNDKJØRING I BJORLI SENTRUM

Totallentreprise på 136

 

Byggherre: Statens Vegvesen

Ferdigstilt: 2013

 

Ny, oval rundkjøring erstatter to tidligere T-kryss på E136. I tillegg ble det rustet opp en strekning på ca. 330 meter av E136 gjennom Bjorli sentrum, med ny belysning, to busslommer, planting av trær og oppstramming av lokalvegnettet. Inn til Bjorli stasjon ble det bygget ny adkomstveg. Øst for Bjorli sentrum ble det bygget ny kjettingplass for store kjøretøy. Utsmykningen ble levert av Multilux AS og Oppland Stål.

Foto: Smaakraft.no
Foto: Multilux.no

VALÅE KRAFTVERK

Totalentreprise ved Lesjaskogsvatnet

 

Byggherre: Småkraft AS

Ferdigstilt: 2014/2015

 

Kraftverket er prosjektert med inntaksdam på kote 878, bestående av et utgravd/utsprengt basseng i fjell med en tre meter høy og ca. 15 meter bred dam. Vannveien har en samlet lengde på ca. 1640 meter, bestående av nedgravd rør på hele strekningen. Stasjonsbygget er oppført med glassfasade og natursteinsmurer, godt tilpasset i terrenget overfor sykkelstien ved Lesjaskogsvatnet. Betongarbeidet ble levert av Jora Bygg & Laft.

Mobil::

906 99 449

Copyright @ All Rights Reserved

2017